Osobní údaje získáváme od zákazníků a potenciálních zákazníků, zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom  mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby a zboží. Při zpracování dat, dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Mistři Zastavárny s.r.o. se sídlem v Praze 7, Komunardů 1047/17, IČ: 07140967, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, spisová značka 295308. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@mizas.cz.

  1. Zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby a uskutečněné obchody.

  2. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu v případě marketingových akcí a jako nezbytnost pro plnění smlouvy.

  3. Citlivé údaje zpracováváme výhradně na základě výslovného souhlasu zákazníků a potenciálních zákazníků

  4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu. 

  1. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

  2. Naše oprávněné zájmy ke zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží. 

  1. K osobním údajům nemají přístup žádné další subjekty ani zpracovatelé.

  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

  1. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů vaší osoby.